Dünya imperiyası Osmanlı

“Osmanlıya iki qitədə hökmranlıq etmək kifayət etməz. Çünki Allahın əzmi iki qitəyə sığmayacaq qədər böyük davadır.
Səlcuqluların varisi olduğumuz kimi, Romanın da varisiyik.”